Palvelut

Lääkityksen tarkistuspalvelu | Reseptien suoratoimitus | Itsehoito | Lääkevalmistus | Lääkejätteet | Terveydeksi!

 

 

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä? Lääkityksen tarkistuspalvelu on Tiiriön apteekin tarjoama maksullinen lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Tiiriön apteekissa tarkistetaan:

  • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset
  • Oikeat ottoajat ja -ohjeet
  • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle

Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Ennen Tarkistuspalvelua täytettävän lääkelistan (pdf) löydät tästä suomeksi tai ruotsiksi. Tallenna lista koneellesi ennen täyttämistä. Jos haluat täyttää listan käsin, voit tulostaa lomakkeen ennen täyttämistä. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään lisäksi kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on 40 € (sis. alv 24 %)

Reseptien suoratoimitus

Reseptiasiakkailla on käytössään viisi suoratoimituspistettä, joissa palvellaan vuoronumerojärjestyksessä.

Jokaisessa suoratoimituspisteessä on myös kassa, joten et joudu jonottamaan kahteen kertaan samalla asiointikerralla. Reseptilääkkeiden lisäksi saat samalta palvelupisteeltä luonnollisesti myös itsehoitotuotteita.

Lääkeneuvonta
Suoratoimituspisteessämme voit istua ja keskustella rauhassa lääkityksestäsi. Lääkeneuvonnalla pyrimme varmistamaan sen, että saat riittävästi tietoa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Lääkkeiden yhteensopivuuden seuranta
Säilytämme apteekin tietojärjestelmässä tiedot toimitetuista resepteistä vuoden ajan. Asioidessasi uudelleen apteekissamme nämä tiedot nopeuttavat asiointia ja tukevat apteekin lääkeneuvontaa. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Käytössämme olevilla interaktio-ohjelmilla voimme tarkistaa mahdolliset yhteisvaikutukset lääkityksessä.

Henkilökohtainen lääkekortti
Voimme tulostaa mukaasi myös lääkekortin, josta on nopeasti nähtävissä käytössäsi olevat lääkkeet. Lääkekortissa on lueteltu kaikki apteekistamme vuoden aikana ostetut reseptilääkkeet sekä asiakkaan suostumuksella tehdyt lääkevaihdot. Lääkekortti on henkilö- ja apteekkikohtainen, eli tietoja ei luovuteta muille apteekeille. Lääkekorttiin voidaan sisällyttää myös apteekista ilman reseptiä ostetut itsehoitolääkkeet sekä asiakkaan yliherkkyydet, mikä edelleen parantaa lääkehoidon turvallisuutta. Lääkekortti kannattaa ottaa mukaan lääkärin vastaanotolle tai joutuessasi sairaalahoitoon. Mitä useampia lääkkeitä on käytössä sitä tärkeämpää on ajoittain tarkastaa, että ne kaikki sopivat yhdessä käytettäviksi eikä joukossa ole päällekkäisyyksiä.

Kela-korvaukset

Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen esittäminen asioinnin yhteydessä mahdollistaa sairausvakuutuskorvauksen vähentämisen lääkkeen hinnasta heti apteekissa. Neuvomme aktiivisesti asiakkaita taloudellisiin lääkeostoihin ja tarjoamme edullisempia rinnakkaislääkevalmisteita.

Suurten lääkekulujen lisäkorvaus
Vuonna 2020 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, mikäli korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut kustannukset ylittävät 577,66 euroa.

Lääkkeiden lisäkorvauksen voi saada suoraan apteekista vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan täyttymistä.  Esitä Kela-kortti apteekissa asioidessasi.

Itsehoito

Asiantunteva henkilökuntamme opastaa itsehoitotuotteiden ja -lääkkeiden oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Kouluttaudumme aktiivisesti, jotta voimme antaa hoitosuositusten mukaista neuvontaa. Meiltä saat tietoa myös terveyttä edistävistä toimenpiteistä ja lääkkeettömistä itsehoito-ohjeista.

Lääkevalmistus

Reseptillä määrätyt apteekissa valmistettavat lääkkeet (ex tempore -valmisteet) tilaamme Yliopiston Apteekista. Näin saat laadukkaan ex tempore -valmisteen nopeasti meiltä mukaasi jopa saman päivän aikana, tai tarvittaessa tilaamme valmisteen sinua varten.

Lääkejätteet

Käyttämättömät lääkkeet ja elohopeakuumemittarit ovat ongelmajätettä. Apteekki ottaa vastaan yksityishenkilöiden vanhentuneita tai muutoin tarpeettomia lääkkeitä, rikkinäisiä elohopeakuumemittareita, käytettyjä ruiskuja ja neuloja.

Lääkejätteen oikean jatkokäsittelyn vuoksi toimi näin:

Palauta tabletit ja kapselit irrallisina läpinäkyvässä pussissa ilman ulkopakkauksiaan. Läpipainoliuskoja ei tarvitse purkaa.

Palauta voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan.

Huom! Joditabletit, jodipitoiset liuokset ja jodipitoiset voiteet palautetaan erillään muista lääkkeistä omissa pakkauksissaan!

Palauta elohopeakuumemittarit pakattuna tiiviiseen läpinäkyvään lasipurkkiin tai pulloon.
Ruiskut ja neulat pitää palauttaa erillään muista lääkejätteistä. Laita neulat ja ruiskut lasiseen tai vastaavaan läpäisemättömään pakkaukseen

Muita ongelmajätteitä (esim. paristoja) emme ota vastaan.

Lääketurvallisuussyistä otamme vastaan jo asiakkaalle luovutettuja lääkkeitä ainoastaan hävitettäväksi.

Terveydeksi!

Nouda uusi Terveydeksi -lehti meiltä!

Apteekkariliiton julkaisema terveysaikakauslehti TERVEYDEKSI! ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen saat maksutta Tiiriön apteekista.