Reseptiasiakkailla on käytössään viisi suoratoimituspistettä, joissa palvellaan vuoronumerojärjestyksessä.

Jokaisessa suoratoimituspisteessä on myös kassa, joten et joudu jonottamaan kahteen kertaan samalla asiointikerralla. Reseptilääkkeiden lisäksi saat samalta palvelupisteeltä luonnollisesti myös itsehoitotuotteita.

Lääkeneuvonta
Suoratoimituspisteessämme voit istua ja keskustella rauhassa lääkityksestäsi. Lääkeneuvonnalla pyrimme varmistamaan sen, että saat riittävästi tietoa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Lääkkeiden yhteensopivuuden seuranta
Säilytämme apteekin tietojärjestelmässä tiedot toimitetuista resepteistä vuoden ajan. Asioidessasi uudelleen apteekissamme nämä tiedot nopeuttavat asiointia ja tukevat apteekin lääkeneuvontaa. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Käytössämme olevilla interaktio-ohjelmilla voimme tarkistaa mahdolliset yhteisvaikutukset lääkityksessä.

Henkilökohtainen lääkekortti
Voimme tulostaa mukaasi myös lääkekortin, josta on nopeasti nähtävissä käytössäsi olevat lääkkeet. Lääkekortissa on lueteltu kaikki apteekistamme vuoden aikana ostetut reseptilääkkeet sekä asiakkaan suostumuksella tehdyt lääkevaihdot. Lääkekortti on henkilö- ja apteekkikohtainen, eli tietoja ei luovuteta muille apteekeille. Lääkekorttiin voidaan sisällyttää myös apteekista ilman reseptiä ostetut itsehoitolääkkeet sekä asiakkaan yliherkkyydet, mikä edelleen parantaa lääkehoidon turvallisuutta. Lääkekortti kannattaa ottaa mukaan lääkärin vastaanotolle tai joutuessasi sairaalahoitoon. Mitä useampia lääkkeitä on käytössä sitä tärkeämpää on ajoittain tarkastaa, että ne kaikki sopivat yhdessä käytettäviksi eikä joukossa ole päällekkäisyyksiä.

Kela-korvaukset

Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen esittäminen asioinnin yhteydessä mahdollistaa sairausvakuutuskorvauksen vähentämisen lääkkeen hinnasta heti apteekissa. Neuvomme aktiivisesti asiakkaita taloudellisiin lääkeostoihin ja tarjoamme edullisempia rinnakkaislääkevalmisteita.

Suurten lääkekulujen lisäkorvaus
Vuonna 2024 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, mikäli korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut kustannukset ylittävät 626,94 euroa.

Lääkkeiden lisäkorvauksen voi saada suoraan apteekista vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan täyttymistä. Esitä Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus apteekissa asioidessasi.

 

Takaisin palveluihin